Ter gelegenheid van haar eerste lustrum in 2006 heeft stichting Leonora Christina in het kader van haar doelstelling een tweejaarlijkse vertaalprijs van € 5.000,-- ingesteld. De prijs is bedoeld voor een uitmuntende recent uitgekomen literaire vertaling uit een van de Scandinavische talen, eventueel een vertaaloeuvre van hoge kwaliteit. De prijs, die de Amy van Markenprijs heet is te vergelijken met de al geruime tijd bestaande Aleida Schotprijs voor literaire vertalingen uit de Slavische talen en de meer recent ingestelde Dr. Elly Jafféprijs voor literaire vertalingen uit het Frans. De Amy van Markenprijs is vernoemd naar wijlen Prof. dr. Amy van Marken (1912-1995), de "Grand Old Lady" van de Nederlandse Scandinavistiek, die onder meer actief was als literair vertaler en ook veel heeft betekend voor de huidige generatie vertalers uit de Scandinavische talen.

De eerste Amy van Marken vertaalprijs werd in 2006 uitgereikt aan Diederik Grit en Edith Koenders voor hun gezamenlijke vertaling getiteld Het gelukkige Arabië van de Deense auteur Thorkild Hansen (1927-1989). In 2008 werd de Amy van Marken vertaalprijs uitgereikt aan Bertie van der Meij voor haar vertaling getiteld Sterven van liefde en leven van wijn. Een bloemlezing uit de Epistels en Zangen van Fredman van liederen van de Zweedse auteur Carl Michael Bellman (1740-1795). De Amy van Marken vertaalprijs werd in 2010 toegekend aan Paula Stevens voor haar gehele vertaaloeuvre. In 2012 werd de vierde Amy van Marken vertaalprijs uitgereikt aan Marianne Molenaar voor haar vertaling getiteldVader van Karl Ove Knausgaard. 

Kijk voor meer informatie over de prijsuitreikingen onder 'archief'.