Ter gelegenheid van haar eerste lustrum in 2005 werd door stichting Leonora Christina in het kader van haar doelstelling de tweejaarlijkse Amy van Marken prijs ingesteld voor een uitmuntende recent uitgekomen literaire vertaling uit een van de Scandinavische talen, eventueel een vertaaloeuvre van hoge kwaliteit. De prijs is vernoemd naar wijlen Prof. dr. Amy van Marken (1912-1995), de "Grand Old Lady" van de Nederlandse Scandinavistiek, die onder meer actief was als literair vertaler en zich haar hele leven heeft ingezet voor de literaire en andere culturele betrekkingen tussen de Scandinavische landen en het Nederlandstalige gebied. Zij heeft ook veel betekend voor nieuwe generaties vertalers uit de Scandinavische talen. De prijs laat zich vergelijken met de al geruime tijd bestaande Aleida Schotprijs voor literaire vertalingen uit de Slavische talen en de meer recent ingestelde Dr. Elly Jaffé Prijs voor literaire vertalingen uit het Frans. Aan de Amy van Markenprijs is een bedrag van € 5.000, -- verbonden. Op  28 oktober 2022 zal de Amy van Markenprijs voor de negende maal in Groningen worden uitgereikt. Uitgevers worden tweejaarlijks uitgenodigd om voor 1 mei van het betreffende jaar vertalers voor de prijs voor te dragen. Voor meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van voordrachten en de werkwijze van de jury wordt verwezen naar het reglement voor de Amy van Markenprijs.

Kijk voor meer informatie over de prijsuitreikingen onder 'archief'.