Stichting Leonora Christina
p/a: SVIN
t.a.v. P. Broomans
Viaductstraat 3-20
9725 BG Groningen
e-mail: info@leonorachristina.nl

ANBI
Stichting Leonora Christina is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Met ingang van 1 januari 2014 moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op haar internetsite. Hieronder vindt u deze gegevens.
Naam instelling: Stichting Leonora Christina
KVKnummer: 02071202
RISN-nummer: 8160.51.094

Het bestuur
Stichting Leonora Christina kent een bestuur dat sinds december 2013 bestaat uit mw. dr. Pieternella Broomans (voorzitter), mw. dr. Kim Peronne Middel (secretaris) en mw. dr. Janna Egberdina Klok (penningmeester).

Doelstelling
Stichting Leonora Christina beoogt een brede(re) kennismaking door het Nederlandse lezerspubliek met de Scandinavische letterkunde te bevorderen. Daartoe subsidieert de stichting bijzondere vertaalprojecten uit de Scandinavische talen in het Nederlands en looft ze de tweejaarlijkse Amy van Markenprijs uit. Met de Amy van Markenprijs wordt een uitmuntende literaire vertaling uit een van de Scandinavische talen onderscheiden, eventueel een vertaaloeuvre van hoge kwaliteit.

Beloningsbeleid
Meer informatie over de beloning van de werkzaamheden voor stichting Leonora Christina staat in het beloningsbeleid.

Beleidsplan
In het beleidsplan is het beleid van de jaren 2013-2014 beschreven.