Stichting Leonora Christina beoogt een brede(re) kennismaking door het Nederlandstalige lezerspubliek met de Scandinavische letterkunde te bevorderen.

Daartoe subsidieert de stichting bijzondere vertaalprojecten uit de Scandinavische talen in het Nederlands en looft ze tweejaarlijks de Amy van Markenprijs uit. Met de Amy van Markenprijs wordt een uitmuntende literaire vertaling uit een van de Scandinavische talen onderscheiden, eventueel een vertaaloeuvre van hoge kwaliteit.

Stichting Leonora Christina
p/a: SVIN
t.a.v. P. Broomans
Viaductstraat 3-20
9725 BG Groningen
email: info@leonorachristina.nl