Leena Krohn: Tainaron. Post uit een andere stad

Vertaling uit het Fins door Fleur vanGroen, Nettie Janssen, Ernst Kal, Gerard Rijerse en Päivi Schot-Saikku, nawoord Lieven Ameel. Voorzien van de originele illustraties van Inari Krohn, uitgeverij Wilde aardbeien, Groningen 2015.

terug