ANBI

Naam instelling: Stichting Leonora Christina
KVK-nummer: 02071202
RISN-nummer: 8160.51.094

Het bestuur
Stichting Leonora Christina is opgericht op 21 september 2000. De oprichtingsakte is verleden in aanwezigheid van notaris mr. drs. Fokko Aleid Keuning, verbonden aan Plas & Bossinade Advocaten en Notarissen te Groningen, en van de drie toenmalige bestuursleden. 
Het bestuur van Stichting Leonora Christina bestaat momenteel uit mevr. prof. dr. P. Broomans (voorzitter), mevr. dr. K.P. Middel. (secretaris), mevr. dr. J.E. Klok (penningmeester) en mevr. drs. G.H. de Boer (publiciteit).

Stichting Leonora Christina kent haar bestuursleden geen beloningen of vacatiegelden toe.

Voor de uitreiking van de tweejaarlijkse Amy van Markenprijs wordt elke keer een jury aangezocht die het bestuur een kandidaat voordraagt. Aan deze juryleden wordt een vacatie van € 300 per jurylid toegekend, plus een vergoeding van de gemaakte kosten in verband met de jurering en de prijsuitreiking.

Beleid
Stichting Leonora Christina beoogt statutair een brede(re) kennismaking door het Nederlandse lezerspubliek met de Scandinavische letterkunde te bevorderen. Meer in het bijzonder heeft de stichting ten doel het stimuleren van bijzondere literaire vertaalprojecten uit de Scandinavische talen in het Nederlands. 

De stichting heeft haar fondskapitaal verkregen door een schenkingsakte en verkrijgt haar vermogen voorts door schenkingen en/of door bijdragen van sponsors voor bepaalde uitgaven. De stichting streeft ernaar de beschikbare middelen zo te beheren dat het doel van de stichting financieel maximaal wordt ondersteund. Er zijn twee subsidierondes per jaar. De Amy van Marken vertaalprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt.