De deadlines voor subsidie-aanvragen zijn 15 januari en 15 september.
Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.
De ondertekende aanvraag moet worden gezonden naar:

Stichting Leonora Christina
t.a.v. P. Broomans
e-mail: info@leonorachristina.nl

Download hier het subsidieaanvraagformulier