De deadlines voor subsidie-aanvragen zijn 15 januari en 15 september.
Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.
De ondertekende aanvraag moet worden gezonden naar:

Stichting Leonora Christina
t.a.v. N. Kralt, MA, secretaris
Jan Steenstraat 4-14
9718LS Groningen
e-mail: info@leonorachristina.nl

Download hier het subsidieaanvraagformulier